Uslovi korištenja

Mala škola za izgradnju mira MŠIM je on-line kurs koji je razvijen u okviru PRO-Budućnost projekta koji finansira USAID, a provodi CRS sa partnerima. CRS zadržava pravo da bez prethodne najave odstrani, skrati ili na bilo koji drugi način uredi sadržaj stranice.

Polaznik/ca MŠIM-a postajete nakon što se registrujete i uspostavite osobni profil. CRS neće koristiti, niti dalje distribuirati osobne podatke koje su polaznici naveli u aplikaciji. MŠIM je isključivo edukativnog karaktera, te se podaci i sadržaji neće koristiti u komercijalne svrhe.

Pristupajući MIŠM-u, preuzimate odgovornost za vlasite postupke i način korištenja stranice, što uključuje i objave, pitanja i komentare na forumu. CRS zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez najave i bez snošenja pravne odgovornosti uskrati pravo pristupa određenom ili kompletnom sadržaju on-line škole.

Korisnik se slaže da esej postaje vlasništvo CRS-a. CRS može u bilo kom trenutku i bez traženja saglasnosti autora publikovati ili na drugi način koristiti cijeli ili dijelove predatog eseja. CRS neće koristiti, niti dalje distribuirati podatke koje su autori eseja naveli. MŠIM je isključivo edukativnog karaktera, te se eseji ili dijelovi eseja neće koristiti u komercijalne svrhe.

Korisnici ove stranice se slažu sa navedenoim uslovima korištenja i svim relevantnim zakonima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.