Uloga religije u izgradnji mira

Poznato je da sve religije na svijetu  pozivaju na mir i da niti jedna ne zagova rat. Ipak, nepobitna je činjenica da su  mnoga zlodjela počinjena „u ime vjere“. Ovaj tečaj će omogućiti  polaznicima da se upoznaju sa perspektivama različitih vjera odnosno onih koje su najzastupljenije u BiH: katoličke, islamske, pravoslavne i  židovske