Skip to content

Dr. Nerzuk Ćurak

profesor političkih nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Izgradnja mira je sposobnost ljudi da se suoče sa svojim predrasudama

Dr. Nerzuk Ćurak

Nerzuk Ćurak doktor je političkih znanosti, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik, građanski aktivist…

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu vodi sljedeće kolegije: Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima. Član je Udruženja za političke nauke u Bosni i Hercegovini. Bio je prodekan za naučno-istraživački rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Sada je voditelj doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Autor je pet knjiga. Sudjelovao je kao uvodničar ili pozvani učesnik s referatom na međunarodnim, regionalnim i domaćim znanstvenim konferencijama, radionicama i okruglim stolovima. Održao je više javnih predavanja po pozivu u Bosni i Hercegovini i regiji. Priznati je edukator u oblasti izgradnje mira povjerenja, pomirenja i kulture mira.

  • Unesite aktivnu e-mail adresu, koja će biti vaše korisničko ime na sspb.ba.
×