Skip to content

Doc. dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović

profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo

There is no shortcut to reconciliation.

(Nema prečice na putu ka pomirenju.)

DesmondTutu, južnoafrički mirovni aktivista i anglikanski nadbiskup

Doc. dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović je profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom i nakon studiranja bila je aktivna u NVO sektoru. Od 2005. je angažovana na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, gdje je odbranila magistarski rad Politička kultura u periodu tranzicije. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2013. odbranila je doktrorsku disertaciju o ženskom pokret u BiH.

Objavila je više od šezdeset naučnih radova s fokusom na rod, aktivizam, pomirenje, civilno društvo, ulogu religije u javnoj sferi. Nedavno je objavila knjigu Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture, učestvovala u izradi niza studija koje se tiču prava i sloboda LGBT osoba, koopriredila je zbornik radova Diskriminacija: Jedan pojam, mnogo lica i Uloga religije u pomirenju i tranzicijskoj pravdi. Bila je angažovana kao predavačica na različitim akademijama i sesijama koje se tiču feminizma i ženskih prava, pomirenja, profesionalizma i tolerancije u medijima, i položajarazličitih marginalnih grupa. U posljednje tri godine članica je istraživačkog tima u okviru CEIR/ Edinburgh projekta Faktori pomirenja. Članica je Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Koordinatorica je projekta Mladi_e naučnici_e u dijalogu, pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad AdenaurStiftung s ciljem promocije saradnje nove generacije bh. naučnika_ca sa različitih univerziteta. Članica je odbora za političke nauke priAkademiji nauka i umjetnosti u BiH.

  • Unesite aktivnu e-mail adresu, koja će biti vaše korisničko ime na sspb.ba.
×