Skip to content

Dr. Mario Bernadić

profesor (dogmatske teologije) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Habitus (cucullus) non facitmonachum

(Matija (kukuljica) ne čini redovnika)

latinska poslovica

Don Mario Bernadić rođen je 1975. god. u Sarajevu gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Kao svećenički kandidat Vrhbosanske nadbiskupije završava filozofsko-teološki studij 2001. god. u Sarajevu. Iste godine na Petrovo u Sarajevskoj katedrali zaređen je za svećenika. Poslije toga obnaša dužnost župnog vikara u Žepču, Novom Travniku i Sarajevu. 2004. god. odlazi na post-diplomski studij katoličke teologije u Innsbruck (Austrija). U okviru instituta za sistematsku teologiju pri Leopold – Franzens Univerzitetu, specijalizira se u području dogmatske teologije pod vodstvom Dr. Jozefa Niewiadomskog. Doktorsku tezu pod nazivom “Transformacija suda: promjena sudačkog mišljenja u postkoncilskoj katoličkoj eshatologiji njemačkog govornog područja” uspješno brani 28. travnja 2009. god.

S početkom akademske godine 2009./2010. imenovan je višim asistentom i predavačem pri katedri dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, te na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru. 2014. god. unaprijeđen je u znanstveno zvanje docenta. Pored navedenoga, obnaša dužnost nadstojnika fakultetske knjižnice; generalni je tajnik Sinode Vrhbosanske nadbiskupije, a u periodu od 2012.-2015., u svojstvu predstavnika Katoličke Crkve bio je član izvršnog odbora Međureligijskog vijeća u BiH.

Autor je većeg broja znanstveno-teoloških i popularno-teoloških članaka. U svom znanstvenom radu osobito se bavi pitanjima tzv. dramatske teologije, s posebnim osvrtom na problem nasilja u religiji i kulturi. Drugo područje zanimanja pronalazi u graničnim pitanjima između teologije i egzaktnih znanosti. Urednik je internetskog portala Poptheo.ba koji se bavi teološkim i psihološkim temama.

  • Unesite aktivnu e-mail adresu, koja će biti vaše korisničko ime na sspb.ba.
×