Skip to content

Azra Ibrahimović

koordinatorica međureligijskih projekata u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla

Muslimani vjeruju da je čovjek namjesnik na Zemlji i da samim tim ima veliku odgovornost za sve što se na njoj dešava. Učešće u izgradnji mira je jedan od načina da ispune svoju ulogu namjesnika ili “čuvara reda” na Zemlji.

Azra Ibrahimović

Azra Ibrahimović (1974), trenutno radi u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla kao koordinatorica međureligijskih projekata kao i predavač na programu Škole islama. Aktivistica je u regionalnoj inicijativi “Vjernici za mir”. Kao prepoznata mirovnjakinja, angažirana kao mirovna aktivistkinja i učesnica projekata međureligijskog dijaloga na području zemalja Zapadnog Balkana i kao trenerica nenasilne komunikacije. Također je radila i u Centru za djecu bez roditelja “Gazzaz”, kao koordinatorica edukativnih programa u Dječijem domu i odgajateljica.

  • Unesite aktivnu e-mail adresu, koja će biti vaše korisničko ime na sspb.ba.
×