Mir i socijalni pokreti

Učesnicima će kroz ovaj kurs biti pružena prilika da se upoznaju sa opšte prihvaćenim definicijama pojmova koji su vezani za izgradnji mira, ali i sa specifičnim bosanskohercegovačkim kontekstom, te se upoznaju sa različitim modelima izgradnje mira u BiH i u svijetu, postignutim rezultatima i izazovima u njihovoj primjeni.
Pored teoretskih sadržaja, učesnici će takođe steći znanje o oblicima praktičnog rada na području izgradnje mira, načinima kreiranja samostalnih mirovnih aktivnosti, te u saradnji sa različitim društvenim grupama ili pojedinicima.