O Maloj školi za izgradnju mira

CRS, u okviru „Male škole za izgradnju mira“, a u suradnji sa univerzitetskim profesorima i profesorkama, te iskusnim aktivistima i aktivisticama iz BiH, kroz osam tematskih cjelina u trajanju od pet sedmica govori o procesima razrješenja konflikta, izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva, te ulozi različitih društvenih pojava na gore spomenute procese.

Svaka tematska cjelina je jedan predmet, koji se sastoji od pet kratkih predavanja. Na kraju učesnici i učesnice će imati period pisanja završnog eseja na temu koju odaberu, a koja pripada jednoj od tematskih cjelina. Svi učesnici i učesnice će dobiti on-line certifikat o završenoj „Maloj školi za izgradnju mira“, dok će komisija u sastavu PRO-Budućnost projektnog osoblja i profesora, odabrati tri rada koja će biti nagrađena.

On-line program edukacije MŠIM ima za cilj da osigura neutralan, otvoren i siguran prostor za učesnike i učesnice, gdje imaju priliku da uče o konceptima izgradnje mira, kao i da otvoreno diskutiraju i doprinose dijalogu o izgradnji mira, transformaciji konflika i demokratskog razvoja kroz promociju ljudskih prava. Kroz osam tematskih cjelina, svi zainteresirani mogu se upoznati sa različitim aspektima izgradnje mira, kulturi mira, obrazovanju za mir, kao i steći više znanja o stvarnoj prirodi konflikta, te društvenim pojavama koje utiču na mir.

Predavanja su osmišljena na način da potiču kritičko razmišljanje polaznika, upozoravaju na krhkost mira na našim prostorima, te otvaraju prostor za diskusiju koja će se voditi putem foruma za vrijeme trajanja svake tematske cjeline. Forum također pruža mogućnost, da učesnici razgovaraju sa predavačima i u slučaju ako se njihova mišljenja razlikuju od koncepta koji je predstavio predavač. Ovo otvara mogućnost za konstuktivan dijalog, koji MŠIM podržava i pozdravlja. Cilj je također, ohrabriti polaznike na aktivno zalaganje za mir – ozbiljan rad sa često malim i teško vidljivim rezultatima, koji je plemenit poduhvat i za kojim postoji velika potreba u postkonfliktnim društvima kakvo je naše. Konačno, polaznici će imati mogućnost steći osnovne vještine koje su potrebne za utemeljeno i argumentovano zalaganje za mir, jer, „MIR NEMA ALTERNATIVU“!

“Mala škola za izgradnju mira” je sačinjena od osam kurseva (tematskih cjelina), koji poštuju principe izgradnje mira, koristeći moderne neformalne pristupe obrazovanja sa fokusom na:
▪ Razmjenu teoretskih i praktičnih znanja, vještina i iskustava,
▪ Razvoj postojećih i kreiranje novih teorijskih modela u oblasti izgradnje mira,
▪ Edukaciju za sve koji rade i koji žele raditi na području izgradnje mira,
▪ Komunikaciju sa različitim društvenim grupama
▪ Promociju mirovnog aktivizma

Jedna tematska cjelina sadrži:
▪ Video predavanje i/ili predavanja
▪ Druge pedagoške metode prilagođene on-line platformi (audio i video prilozi, grafike i sl.)
▪ Grupni rad (forum diskusiju na predavanja i druge dostupne materijale)
▪ Završni osvrt na predmet i zaključak