Edukacija za mir

Kroz predmetni kurs polaznice i polaznici će se upoznati sa znastvenim, metodološkim i općim društvenim razlozima edukacije za mir u postkonfliktnim zajednicama kao što je Bosna i Hercegovina. Također, cilj kursa je da se ponude znanja o mirovnom obrazovanju u drugim zajednicama, te da se kroz komparativni pristup sagleda važnost poučavanja za mir. Istovremeno sa obrazovanjem za mir kao komplementaran proces ide i odgoj za mir, tako da se kroz sinergijsko djelovanja obrazovanja i odgoja proizvede dvostruki efekat: dobijanje znanja o miru i usvajanje mirovnih vještina kako bi se zadovoljila trijada odgoja i obrazovanja za mir koja uključuje: prenošenje vještina mira, sticanje sposobnosti za mir i osposobljavanje za mirovno djelovanje (Gugel i Jeger).