Kultura mira

Kultura mira interdisciplinarni je kurs koji na premisama različitih znanstvenih disciplina (politologija, filozofija mira, aksiologija, kulturne studije, mirovne studije, polemologija, religijske studije, sociologija identiteta…) ima za cilj ponuditi kvantum teorijskih znanja koji će omogućiti polaznicama i polaznicima da misle mir u novim spoznajnim kategorijama, da povezuju proizvodnju mira sa različitim, često suprotstavljenim kulturnim narativima, da usvoje novi vrijednosni vokabular kao prethodnu osnovu za djelatno istraživanje mira, te da istražujući različite kulturne forme, u svojim sredinama kreiraju uvjete za minimiziranje kulture nasilja.