Skip to content

Dobrodošli

CRS je, u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, 2015. godine pokrenuo on-line edukaciju pod nazivom „Mala škola za izgradnju mira“ (MŠIM). MŠIM svim zainteresiranim građanima i građankama čini dostupnim edukaciju i sticanje novih znanja i vještina o procesima razrješenja konflikta i izgradnje trajnog mira. Do sada su organizirana tri ciklusa MŠIM, koje je pohađalo preko 100 građana i građanki BiH i regije, sa ciljem da unaprijede svoja znanja i razumijevanja o izgradnji mira. Devet učesnika je nagrađeno za najbolji angažman tabletima.
MŠIM će biti dostupna i u narednim godinama u okviru projekta PRO-Budućnost II.

PRO-Budućnost

Više od 60.000 građana – žrtava rata, žena, vjerskih i političkih lidera, mladih, aktivista, NVO-a, lokalnih ključnih aktera i ostalih – je direktno uključeno u izgradnju dugotrajnog i održivog mira u Bosni i Hercegovini

 • 70 OPĆINA/OPŠTINA/GRADOVA
 • 100+ JAVNIH GOVORENJA
 • 100+ OKRUGLIH STOLOVA
 • 300+ GRANTOVA
 • 2000+ MEDIJSKIH SADRŽAJA
 • O MŠIM

  „Mala škola za izgradnju mira“ je obrazovna on-line platforma, koja pruža mogućnost svim zainteresiranim građanima i građankama da steknu znanja o društvenim procesima u postkonfliktnim društvima, kakvo je i Bosna i Hercegovina.

  MŠIM je u formi on-line edukacije, što podrazumijeva da učesnici pohađaju školu preko svog PC-ja, prijenosnog računala, tableta ili mobitela i mogu pristupiti školi u svako doba i na svakom mjestu za vrijeme njenog trajanja. On-line edukacija je učenje koje je potpuno prilagođeno suvremenom načinu života tj. nije vezano za mjesto i vrijeme i ne zahtijeva posebno informatičko znanje.

  Polaznici MŠIM na svom računalu gledaju i slušaju izlaganje predavača. Također, MŠIM kroz svoj koncept omogućava i interaktivno učenje sa podrškom on-line mentora putem foruma, gdje učesnici mogu postavljati pitanja o izrečenom sadržaju, diskutirati o istom sa drugim učesnicima škole i predavačima. Forum također pruža mogućnost, da učesnici razgovaraju sa predavačima i u slučaju ako se njihova mišljenja razlikuju od koncepta koji je predstavio predavač. Ovo otvara mogućnost za konstuktivan dijalog, koji MŠIM podržava i pozdravlja.

  Škola traje sedam sedmica i sadrži sedam tematskih cjelina koje govore o izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva.

  Tematske cjeline su:
  Kultura mira, prof.dr. Nerzuk Ćurak
  Izgradnja mira i transformacija konflikta, prof.dr. Zlatiborka Popov Mončinović
  Mir i socijalni pokreti, Aleksandra Letić
  Mediji i izgradnja mira, Emil Karamatić
  Uticaj društevnih mreža u procesima pomirenja, Almir Panjeta
  Uloga religije i izgradnja mira, Azra Ibrahimović, prof.dr. Mario Bernardić, Radivoje Krulj, Elma Softić Kunitz
  Edukacija za mir, prof.dr. Nerzuk Ćurak

 • Misija

  Misija MŠIM je da svim zainteresiranim građanima i građankama učini dostupnim edukaciju i sticanje novih znanja i vještina o procesima razrješenja konflikta i izgradnje trajnog mira.

 • Ciljevi

  Ciljevi „Male škole za izgradnju mira“ su da na pristupačan način osigura prostor za učesnike i učesnice iz različitih PRO-Budućnost lokalnih zajednica i šire bh. populacije, sticanje novih znanja o procesima razrješenja konflikta i procesa značajnih za izgradnju trajnog mira u Bosni i Hercegovini.

 • Postignuća

  Pohađanje kurseva će omogućiti učesnicima da razvijaju kritičko mišljenje i da ih ujedno sa usvojenim znanjima, nadahnu da postanu aktivniji članovi u društvu i PRO-Budućnost aktivnostima. Kroz dijalog i mrežu polaznika i polaznica on-line „Male škole za izgradnju mira“, PRO-Budućnost će osnažiti prisustvo i promociju izgradnje mira u postkonfliktnim područjima i zajednicama.

Kursevi

„Mala škola za izgradnju mira“ će polaznicima omogućiti da slušaju predavanja profesora i profesorica koji će kao iskusni graditelji i graditeljke mira, kroz sedam tematskih cjelina u ukupnom trajanju od sedam sedmica govoriti o izgradnji mira iz različitih teorijskih i praktičnih perspektiva. Svaka tematska cjelina čini jedan predmet koji će trajati sedam dana. Na kraju perioda od sedam sedmica/tjedana, učesnici i učesnice će imati rok od 14 dana da predaju završni esej na odabrane teme, nakon čega će im se dostaviti certifikat o završenoj on-line „Maloj školi za izgradnju mira“. Najbolji eseji će biti i nagrađeni.

Dragi polaznici Male škole za izgradnju mira,
svi vi koji ste odslušali predavanja imate sjajnu priliku da osvojite tablet i, na taj način, nastavite se još aktivnije baviti izgradnjom povjerenja i mira u našoj zemlji.
Napišite esej na neku od tema koju ste obrađivali u okviru MŠIM-a i kvalifikujte se za ovu sjajnu nagradu! Najbolji eseji će biti objavljeni na Facebok stranici projekta PRO-Budućnost.
Rok za slanje eseja je 23. 8. 2018. godine.

Prijava

Ili nas kontaktirajte

Predavači

 • Unesite aktivnu e-mail adresu, koja će biti vaše korisničko ime na sspb.ba.
×