Izgradnja mira i transformacija konflikata

Kurs će se sastojati iz pet tematskih celina, koje će se adresirati tematski, kontekstualno, praktički, s ciljem da se podstakne na kritičko i aktivističko promišljanje bazirano za znanju, iskustvu, kroz tekstualne, vizuelne i druge oblike interaktivnogpodsticajnog pristupa i aktivnog, multidimenzialnog učenja. Polaznici/e će steći osnovna znanja iz navedenih tematskih cjelina i steći elementarna znanja ali i kritički vokabular za promišljanje konflikta i njihovih načina riješavanja.