Skip to content

“Protivim se nasilju jer kada nam se čini da je u službi dobra, to dobro je privremeno, a zlo koje učini je trajno.” – Mahatma Ghandi

Prije početka ovog online kursa, smatrala sam da će ovo biti samo jos jedna nova kolekcija informacija u mojoj glavi, možda će mi koristiti jednog dana međutim nisam smatrala da ću imati ikakvog značaja od nje kako bih je upotrijebila u praksi. Kao i većina mladih koji nisu svjedočili ratu koji se dešavao u našoj zemlji, živimo u takvom društvu gdje nesvjesno nosimo teret ljudi koji su to preživjeli, ali…

Uloga medija i društvenih mreža u izgradnji mira

Da me neko prije dva mjeseca pitao nešto vezano za izgradnju miru između etničkih skupina, u Teinoj, Natalijinoj i mojoj domovini, vjerovatno bih se samo nasmijala jer naše drugarstvo ne poznaje probleme kojima je potrebno pomirenje. Iako sam svjesna činjenice da živim u postkonfliktnoj zajednici, čak i 20 godina nakon rata etnički podijeljenoj, nesvjesna sam potrebe za naučnom disciplinom o izgradnji mira koja se izučava na univerzitetima diljem svijeta objašnjavajući…

Ciparsko pitanje kroz odgovore Male škole za izgradnju mira

Kroz ovaj će osvrt na slučaj ciparskog sukoba biti primijenjena nekolicina koncepata obrađenih na predavanjima Male škole za izgradnju mira. Nadalje, koncepti poput statusa quo, zamrznutog sukoba, redefiniranja identiteta, dogovorenog pomirenja i javnog govorenja, koji su važni za pristup sukobima i rješavanje istih u svrhu izgradnje mira na čvrstim temeljima, bit će smješteni u kontekst samog sukoba između ciparskih Grka i Turaka te analiza, članaka i komentara autora koji su…

  • Unesite aktivnu e-mail adresu, koja će biti vaše korisničko ime na sspb.ba.
×